Novinky
Základy humanitárnej a rozvojovej pomoci I. a II.: Sylabus, bibliogiafia a podmienky udelenia zápočtu
Rozvrhy hodín
Oznam o konaní verejných habilitačných prednášok, verejných obhajob habilitačných prác a verejnej inauguračnej prednášky
Začiatok zimného semestra – Sociálna práca – externá forma
Zápis študentov – SNV
Zápis študentov – SP – MCHP
Zápis pre akademický rok 2006/07 – Michalovce
Zápis študentov
 
O stránke

Kontakty pre žiadateľov informácií o štúdiu: Študijné oddelenie

Posledná aktualizácia: 6. 10. 06

Rozlíšenie: 800 x 600 a viac

Prispôsobené prehliadačom: Internet Explorer, Mozilla, Opera

Potrebný software:
Adobe Acrobat Reader

Návštevnosť:      

ON-line:    

Tvorcovia stránky: spravca.fzasp (z.) g m a i l.com